תפריט תפריט חיפוש חיפוש
איזור אישי איזור אישי כניסת סוכנים נגישות
מוקד טלפוני

רשימת פוליסות

כתבי שירות ופוליסות

מחיר שרותים ומוצרים שאינם כלולים בכתב השרות

 

מס"ד

תאור השרות / מוצר

מחיר למבוטח

1

חילוץ קל מעבר ל 20 דקות

תעריף יום (06:00-18:00) - 150 ש"ח על כל 10 דק' או חלק מהן.
תעריף ערב (18:00-23:00) - 200 ש"ח על כל 10 דק' או חלק מהן.
תעריף לילה (23:00-06:00) - 250 ש"ח על כל 10 דקות או חלק מהן,
תעריף שבת וחג זהה לתעריף לילה.

2

חילוץ אחר מכל סיבה לרבות שקיעת הרכב (חילוץ משטח).

עלות הגעה - 300 ש"ח, על כל 10 דקות או חלק מהן תשלום עפ"י תעריפי החילוץ המצוינים בסעיף 1 זאת בתנאי שהחילוץ ניתן לביצוע באמצעות גרר
תיקני, תעריף שבת וחג זהה לתעריף לילה.

3

גרירת המשך (לאחר אחסנה)

רכב פרטי: תעריף יום 200 ש"ח, תעריף ערב 250 ש"ח, תעריף לילה - 310 ש"ח.
רכב מסחרי: תעריף יום 250 ש"ח, תעריף ערב 310 ש"ח, תעריף לילה - 370ש"ח,תעריף שבת וחג זהה לתעריף לילה.

4

שרות אחסנת לילה

80-100 ש"ח

5

משיכת רכב מחניונים

200-300 ש"ח

6

פריצת דלתות/ מפתח שבור

200-400 ש"ח

7

שרות בגין שימוש בדלק לא נכון

עלות גרירה ל- 10 ק"מ ראשונים- 200 ש"ח, עלות כל ק"מ נוסף מעבר ל- 10 ק"מ 7 ש"ח. תוספת לילה + שבת וחג - 50%.

8

קריאת סרק

80-120 ש"ח

9

רצועות

70-250 ש"ח

10

נורות

10-70 ש"ח

11

מצברים

ראה מחירונים מצורפים בתחתית הדף:
12 חודשי אחריות
עד 20 חודשי אחריות