תפריט תפריט חיפוש חיפוש
כניסת סוכנים כניסת סוכנים נגישות

ספקי שרות

התקשרות לשרותי דרך וספקי שרות נוספים

פנייה לקבלת שירתי דרך וגרירה במסגרת פוליסת ביטוח רכב דרך חברת "שלמה SIXT"- 

מוקד השירות של "שלמה SIXT" - מכל טלפון 6448* פקס 08-6380967/8

 

פנייה לקבלת שירותי דרך וגרירה במסגרת פוליסת ביטוח רכב דרך חברת "שגריר שירותי רכב בע"מ"-

מוקד השירות של "שגריר שירותי רכב בע"מ" - מכל טלפון 8888* 
או באמצעות פנייה לאתר האינטרנט של החברה (צור קשר) בכתובת www.shagrir.co.il

 

פנייה לקבלת שירות לתיקון נזקי מים ואיטום במסגרת פוליסת ביטוח דירה דרך חברת "פמי פרימיום"  -

מוקד השירות של "פמי פרמיום" - טלפון 03-5688803 פקס 15335688537, דואר אלקטרוני  femidira@femi.com

 

פנייה לקבלת שירות לתיקון נזקי מים ואיטום במסגרת פוליסת ביטוח דירה דרך חברת "ש.כ.ל" -

מוקד השירות של "ש.כ.ל" - מכל טלפון 8888*
או באמצעות פנייה לאתר האינטרנט של החברה (צור קשר) בכתובת www.shagrir.co.il

 

פנייה לקבלת שירות לתיקון מוצרי חשמל במסגרת פוליסת ביטוח דירה דרך חברת "פל טלוויזיות ווידאו בע"מ"-

מוקד השירות של "פל טלוויזיות ווידאו בע"מ" - טלפון 03-5727100 או 6668* פקס 03-5727162