תפריט תפריט חיפוש חיפוש
איזור אישי איזור אישי כניסת סוכנים נגישות

ספקי שרות

התקשרות לשרותי דרך וספקי שרות נוספים

פנייה לקבלת שירתי דרך וגרירה במסגרת פוליסת ביטוח רכב דרך חברת "שלמה SIXT"- 

מוקד השירות של "שלמה SIXT" - מכל טלפון 6448* פקס 08-6380967/8

 

פנייה לקבלת שירותי דרך וגרירה במסגרת פוליסת ביטוח רכב דרך חברת "שגריר שירותי רכב בע"מ"-

מוקד השירות של "שגריר שירותי רכב בע"מ" - מכל טלפון 8888* 
או באמצעות פנייה לאתר האינטרנט של החברה (צור קשר) בכתובת www.shagrir.co.il

 

פנייה לקבלת שירות לתיקון נזקי מים ואיטום במסגרת פוליסת ביטוח דירה דרך חברת "פמי פרימיום"  -

מוקד השירות של "פמי פרמיום" - טלפון 03-5688803 פקס 15335688537, דואר אלקטרוני  femidira@femi.com

 

פנייה לקבלת שירות לתיקון נזקי מים ואיטום במסגרת פוליסת ביטוח דירה דרך חברת "ש.כ.ל" -

מוקד השירות של "ש.כ.ל" - מכל טלפון 8888*
או באמצעות פנייה לאתר האינטרנט של החברה (צור קשר) בכתובת www.shagrir.co.il

 

פנייה לקבלת שירות לתיקון מוצרי חשמל במסגרת פוליסת ביטוח דירה דרך חברת "פל טלוויזיות ווידאו בע"מ"-

מוקד השירות של "פל טלוויזיות ווידאו בע"מ" - טלפון 03-5727100 או 6668* פקס 03-5727162