דלג לתפריט הנגישות
מוקד טלפוני
לאיזור האישי כניסת סוכנים נגישות

בעלת שליטה


הגב' עתליה שמלצר מחזיקה בעקיפין במלוא הונה המונפק והנפרע של ש.שלמה חברה לביטוח בע"מ ("החברה") ובמלוא זכויות ההצבעה בה באמצעות חברות בשליטתה.

 

החברה הינה חברת בת בבעלות מלאה (100%) של ש. שלמה החזקות עסקי ביטוח בע"מ אשר הינה חברת בת בבעלות מלאה (100%) של ש. שלמה החזקות בע"מ.

תרשים החזקות של קבוצת שלמה

תרשים החזקות של קבוצת שלמה - מונגש