תפריט תפריט חיפוש חיפוש
כניסת סוכנים כניסת סוכנים נגישות

תרומות ההשקעה

תרומת מרכיבי ההשקעה של תיק הנוסטרו

להלן פירוט תרומות מרכיבי ההשקעה של תיק הנוסטרו של ש.שלמה חברה לביטוח בע"מ :