תפריט תפריט חיפוש חיפוש
איזור אישי איזור אישי כניסת סוכנים נגישות
מוקד טלפוני

תרומות ההשקעה

תרומת מרכיבי ההשקעה של תיק הנוסטרו

להלן פירוט תרומות מרכיבי ההשקעה של תיק הנוסטרו של ש.שלמה חברה לביטוח בע"מ :