תפריט תפריט חיפוש חיפוש
איזור אישי איזור אישי כניסת סוכנים נגישות
מוקד טלפוני

ביטול פוליסה קיימת

בקשה לביטול פוליסה קיימת

מבוטח/ת יקר/ה

בהמשך לחוזר ביטול פוליסת ביטוח ( חוזר 2017-1-3), באפשרותך לפנות ישירות לחברת הביטוח, לצורך העברת בקשת הביטול לפוליסות הביטוח אשר קיימות לך בחברה.

בטרם תעביר בקשה לביטול פוליסת ביטוח, אנו ממליצים לך להתייעץ עם סוכן הביטוח שלך ולקבל הסבר נוסף בנוגע למשמעויות הביטול .

בכדי להעביר את בקשת הביטול  ישירות לחברה, באפשרותך לפנות לחברה באחת מן הדרכים המפורטות להלן:

   1. משלוח הטופס הייעודי לביטול הפוליסה (למעט תאונות אישויות) לכתובת האימייל הבאה : BitulPolisa@shlomo-bit.co.il 

       או לפקס: 03-5653419

   2. משלוח הטופס הייעודי לביטול פוליסת תאונות אישיות לכתובת האימייל הבאה: ti@shlomo-bit.co.il או לפקס: 03-5653406

   3. באפשרותך להיכנס לאזור האישי שלך באתר החברה בקישור הבא : https://www.shlomo-bit.co.il/members_login
       למלא את הטופס הייעודי האינטראקטיבי הנמצא שם ולשלחו ישירות לחברה.

   4.  באפשרותך להתקשר לשירות הלקוחות של החברה במספר הבא : 3739*  תוכל לשוחח עם נציג החברה ישירות בשיחה מוקלטת,           נציג השירות יקבל את פנייתך ויטפל בה.

בעת פנייתך לחברה, בנוסף לטופס הבקשה לביטול פוליסה יכול ותידרש לצרף מספר מסמכים נוספים, בהתאם לסוג הביטוח והכיסוי הקיים בו, להלן דוגמאות למסמכים אשר יש לצרפם לטופס הבקשה לביטול:

 1. ביטוח רכב רכוש מקיף/צד שלישי- יש להעביר טופס בקשה לביטול ובנוסף העברת בעלות, באם קיים שיעבוד על הרכב המבוטח, עליך לצרף מסמך הסרת שיעבוד מהמשעבד בו יש חותמת של המשעבד הכולל תאריך הסרת השעבוד ומספר רישוי של הרכב המבוטח.
  לידיעתך, באם קיים כפל ביטוחי על הרכב המבוטח , עליך לצרף פוליסת ביטוח מהחברה המקבילה אשר מבטחת את הרכב, לרבות אישור תשלום לפרמיה, הביטול יעשה מיום הכפל.
 2. ביטוח חובה - יש להעביר טופס בקשה לביטול ולשלוח את תעודת/ות החובה המקוריות בדואר לחברה.
   פוליסת ביטוח החובה לא תוכל להתבטל ללא הגעת החובה/ות המקורית/ות שהוצאו בפוליסה לחברה, במידה ולא נמצאות בידך תעודת/ות החובה לרכב, באפשרותך להעביר צילום ביטוח חובה שביצע הבעלים החדש של הרכב.
  חתימה על הצהרה בגין אובדן תעודת ביטוח חובה אינה רלוונטית בעת מכירת רכב.
 3. ביטוח דירה מבנה/תכולה/מבנה ותכולה לא משועבדים- יש להעביר טופס בקשה לביטול הפוליסה.
 4. ביטוח דירה משועבדת- יש להעביר טופס בקשה לביטול פוליסת הביטוח ומסמך הסרת שיעבוד מהמשעבד, טופס הסרת השעבוד צריך לכלול חותמת המשעבד ותאריך הסרת השעבוד לרבות כתובת הנכס המבוטח.
 5. פוליסה לביטוח תאונות אישיות-יש להעביר טופס בקשה ייעודי לביטול הפוליסה.
 6. כמו כן, לחברת הביטוח קיימת אפשרות לדרוש מסמכים נוספים מהמפורטים לעיל, וזאת בהתאם לסיבת הביטול ומועד הבקשה לביטוח.

 

השלכות לביטול פוליסת ביטוח

מבוטח/ת יקר/ה,

ביטול פוליסה משמעו, ביטול הכיסוי הביטוחי וחשיפתך להפסד כספי בגין נזק שנגרם לרכוש בבעלותך או חשיפה לתביעות מצדים שלישיים במידה וצד שלישי ניזוק מרשלונתך, אם בגין  פגיעה מהרכב או הדירה המבוטחים או רשלנות אחרת שלך כאדם.
באם הדירה או הרכב נמכרו ולא קיימת זיקה בינך ובין הרכוש אזי, החבות שלך לא קיימת ואינך חשוף לתביעות או נזקים מרגע בו הזיקה הסתיימה.
אך, באם הרכוש עדיין בבעלותך, והינך מבטל את הפוליסות כדי לחסוך בעלויות הביטוח או בכדי להעביר את הכיסוי הביטוחי לחברה אחרת, עליך לחשוב טוב על הצעד והאם העלות אל מול התועלת אכן כדאית.
הישארות ללא ביטוח ,חושפת אותך לתשלומים גבוהים והליכה לבתי משפט , וכל סכום אשר יידרש להשתלם, ישולם במלואו מכיסך הפרטי.
מעבר לחברה אחרת כדי לחסוך בעלות הפרמיה, יכולה להרע את תנאי הביטוח ואף להורדת כיסויים ביטוחיים.
לכן, עליך לבדוק היטב את תנאי הפוליסה הקיימת ואת תנאי הפוליסה החדשה ולבדוק כי לא נפגעת במעבר אף אם חסכת כמה שקלים.
תביעות הן הרבה יותר מתשלום של כמה שקלים, הן יכולות להיות אלפי שקלים ולהגיע עד למיליוני שקלים.
בדוק היטב את הצעד וודא כי אכן כל השיקולים נעשו.
אם אינך בטוח כי ביטול הביטוח או מעבר לחברה אחרת הינו הצעד הנכון, שקול בשנית ואל תבטל את הפוליסה כרגע, דחה זאת למועד מאוחר יותר או השאירה בתוקף.
זכור! פוליסה מבוטלת לא תוחזר לתוקף, ובעת עשיית ביטוח חדש תצטרך לעבור את כל שלבי  החיתום והבדיקה כדי להתקבל לביטוח.
חוסר ברצף ביטוחי אף יכול לגרור תוספת פרמיה אצל המבטח החדש.

בפוליסות בריאות וחיים כאשר נעשה חיתום , יש משמעות אף גדולה יותר לרצף ביטוח ומניעת ביטול הפוליסה.
החיתום נעשה על העבר הרפואי של המועמד לביטוח.
במידה והמועמד לביטוח עבר את החיתום הרפואי והתקבל לכיסוי ביטוחי, הכיסוי הביטוחי יהא בתוקף גם אם חלה החמרה במצבו הבריאותי או תבע את הביטוח בגין מקרי ביטוח המכוסים תחת הפוליסה, חברת הביטוח לא תוכל לבטל את הביטוח והמבוטח ימשיך להיות מבוטח תחת הפוליסה.
אך במקרים בו מבוטח מבטל את הפוליסה  ובתקופה שהיה ללא כיסוי ביטוחי, חלה החמרה במצבו הבריאותי או בעקבות מקרה ביטוח נפגע המבוטח, יש סיכוי שלא יוכל להתקבל לביטוח מחדש.
במצבים מסוימים יכול והמועמד יתקבל לביטוח מחדש, אך כפוף להחרגות רפואיות והכיסוי הביטוחי לא יהא מלא.
ביטוחי בריאות וחיים מבטחים אותנו ומכסים פגיעה לגופנו, יש לחשוב טוב ולשקול את המשמעויות של הביטול ולהבין כי במידה ונרצה לבטח את עצמנו שוב, יכול להיות כי לא נוכל או שיהא זה כפוף להחרגות.
כמו כן, בכניסה לביטוח חדש אחרי וותק ארוך בפוליסה ישנה, סביר להניח שפרמיות הביטוח תהיינה יקרות יותר מבעבר והזכויות שהיו למבוטח תבוטלנה.