האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies ועל מדיניות הפרטיות המעודכנת יש ללחוץ כאן.
סגור
דלג לתפריט הנגישות
מוקד טלפוני
לאיזור האישי כניסת סוכנים נגישות

ביטול פוליסה קיימת

בקשה לביטול פוליסה קיימת

מבוטח/ת יקר/ה

בהמשך לחוזר ביטול פוליסת ביטוח ( חוזר 2017-1-3), באפשרותך לפנות ישירות לחברת הביטוח, לצורך העברת בקשת הביטול לפוליסות הביטוח אשר קיימות לך בחברה.

ביטול פוליסה עלול לחשוף אותך במקרה ביטוחי ולא תהיה זכאי לקבלת פיצוי כלשהו.

כמו כן, אם בעתיד תבקש להצטרף מחדש לביטוח, הדבר עשוי להיות כרוך בתהליך חיתום מחדש, בקבלת הסכמתה המחודשת של חברתנו ובתנאים ובתעריפים שיהיו נהוגים בחברה ביום בקשתך. 

ביטול הפוליסה עלול לחשוף אותך במקרה ביטוחי ולא תהיה זכאי לקבלת פיצוי כלשהו.
כמו כן, אם בעתיד תבקש להצטרף מחדש לביטוח, הדבר עשוי להיות כרוך בתהליך חיתום מחודש, בקבלת הסכמתה המחודשת של חברתנו ובתנאים ובתעריפים שיהיו נהוגים בחברה ביום בקשתך.
לפיכך, בטרם תעביר בקשה לביטול הפוליסה, אנו ממליצים לך להתייעץ עם סוכן הביטוח
שלך ולקבל הסבר נוסף בנוגע למשמעויות הביטול.

בכדי להעביר את בקשת הביטול  ישירות לחברה, באפשרותך לפנות לחברה באחת מן הדרכים המפורטות להלן:

   1. משלוח הטופס הייעודי לביטול הפוליסה (למעט תאונות אישויות) לכתובת האימייל הבאה : BitulPolisa@shlomo-bit.co.il 

       או לפקס: 03-5653419

   2. משלוח הטופס הייעודי לביטול פוליסת תאונות אישיות לכתובת האימייל הבאה: ti@shlomo-bit.co.il או לפקס: 03-5653406

   3. באפשרותך להיכנס לאזור האישי שלך באתר החברה בקישור הבא : https://pa.shlomo-bit.co.il/members#/login
       למלא את הטופס הייעודי האינטראקטיבי הנמצא שם ולשלחו ישירות לחברה.

   4.  באפשרותך להתקשר לשירות הלקוחות של החברה במספר הבא : 3739*  תוכל לשוחח עם נציג החברה ישירות בשיחה מוקלטת,
נציג השירות יקבל את פנייתך ויטפל בה.

בעת פנייתך לחברה, בנוסף לטופס הבקשה לביטול פוליסה קיימת יכול ותידרש לצרף מספר מסמכים נוספים, בהתאם לסוג הביטוח והכיסוי הקיים בו, להלן דוגמאות למסמכים אשר יש לצרפם לטופס הבקשה לביטול:

 1. ביטוח רכב רכוש מקיף/צד שלישי- יש להעביר טופס בקשה לביטול ובנוסף העברת בעלות, באם קיים שיעבוד על הרכב המבוטח, עליך לצרף מסמך הסרת שיעבוד מהמשעבד בו יש חותמת של המשעבד הכולל תאריך הסרת השעבוד ומספר רישוי של הרכב המבוטח.
  לידיעתך, באם קיים כפל ביטוחי על הרכב המבוטח , עליך לצרף פוליסת ביטוח מהחברה המקבילה אשר מבטחת את הרכב, לרבות אישור תשלום לפרמיה, הביטול יעשה מיום הכפל.
 2. ביטוח חובה - יש להעביר טופס בקשה לביטול ולשלוח את תעודת/ות החובה המקוריות בדואר לחברה.
   פוליסת ביטוח החובה לא תוכל להתבטל ללא הגעת החובה/ות המקורית/ות שהוצאו בפוליסה לחברה, במידה ולא נמצאות בידך תעודת/ות החובה לרכב, באפשרותך להעביר צילום ביטוח חובה שביצע הבעלים החדש של הרכב.
  חתימה על הצהרה בגין אובדן תעודת ביטוח חובה אינה רלוונטית בעת מכירת רכב.
 3. ביטוח דירה מבנה/תכולה/מבנה ותכולה לא משועבדים- יש להעביר טופס בקשה לביטול הפוליסה.
 4. ביטוח דירה משועבדת- יש להעביר טופס בקשה לביטול פוליסת הביטוח ומסמך הסרת שיעבוד מהמשעבד, טופס הסרת השעבוד צריך לכלול חותמת המשעבד ותאריך הסרת השעבוד לרבות כתובת הנכס המבוטח.
 5. פוליסה לביטוח תאונות אישיות-יש להעביר טופס בקשה ייעודי לביטול הפוליסה.
 6. כמו כן, לחברת הביטוח קיימת אפשרות לדרוש מסמכים נוספים מהמפורטים לעיל, וזאת בהתאם לסיבת הביטול ומועד הבקשה לביטוח.