תפריט תפריט חיפוש חיפוש
כניסת סוכנים כניסת סוכנים נגישות

דוחות כספיים

להלן פירוט הדוחות הכספיים של ש.שלמה חברה לביטוח בע"מ :