תפריט תפריט חיפוש חיפוש
איזור אישי איזור אישי כניסת סוכנים נגישות
מוקד טלפוני

הונאות בביטוח

הונאות בתביעות ביטוח חובה

בעקבות התופעה של הונאות בביטוח, יזם המפקח על הביטוח, בשיתוף משרד התחבורה ומשרד המשפטים, חקיקה אשר אפשרה הקמת מאגר מידע מרכזי לאיתור חשד להונאות בתביעות ביטוח חובה.
חברתינו כמו כל חברות הביטוח בארץ, משתתפת בדיווח למאגר זה.

חלק מהמאגר מהווה גם פניות ישירות של הציבור בדבר חשד להונאה.

 

באפשרותך למסור מידע בקו האדום.

 

הגשת ערעור מאגר הונאות

על פי הנחיות המפקח על הביטוח במשרד האוצר, באפשרותך להגיש ערעור על הנתונים שהתקבלו בעקבות ביצוע שאילתא למאגר המידע לאיתור הונאות בביטוח רכב חובה.

חוזר מטעם המפקח על הביטוח בנושא "שימוש במאגר המידע לאיתור הונאות בענף הביטוח"