דלג לתפריט הנגישות
מוקד טלפוני
לאיזור האישי כניסת סוכנים נגישות

מערכת כללים

לבירור וליישוב תביעות ולטיפול בפניות הציבור


קישור לטופס מערכת הכללים - מהדורה שלישית 2020 בתוקף מיום 28.10.20

 

קישור לטופס מערכת הכללים - מהדורה שלישית 2020 בתוקף מיום 28.10.20 - מונגש 

 

קישור לטופס מערכת הכללים - מהדורה שנייה 2017 בתוקף מיום 29.1.2017 ועד ליום 27.10.2020

 

קישור לטופס מערכת הכללים - מהדורה שנייה 2017- מונגש בתוקף מיום 29.1.2017 ועד ליום 10.11.2020

 

קישור לטופס מערכת הכללים - מהדורה ראשונה 2011 בתוקף מיום 30.1.2011 ועד ליום 28.12.2017

 

קישור לטופס מערכת הכללים - מהדורה ראשונה 2011 - מונגש בתוקף מיום 30.1.2011 ועד ליום 28.12.2017