האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies ועל מדיניות הפרטיות המעודכנת יש ללחוץ כאן.
סגור
דלג לתפריט הנגישות
מוקד טלפוני
לאיזור האישי כניסת סוכנים נגישות

דירקטוריון וועדותיו

דירקטוריון
ישראל פיקהולץ - יו״ר
אייל בן יוסף - דירקטור
אמיר תמרי – דח"צ
נירה דרור – דירקטורית
יחזקאל דסקל - דח"צ
אילן בצרי -דח"צ
רענן כהן - דח"צ

 

הדירקטוריון מתכנס לפחות 12 פעמים בשנה, בהתאם לצרכי החברה.

ועדת ביקורת
אמיר תמרי - יו״ר ועדת הביקורת, דח"צ
יחזקאל דסקל - דח"צ
נירה דרור - דירקטורית
אילן בצרי -דח"צ
רענן כהן - דח"צ

 

ועדת הביקורת מתכנסת לפחות 12 פעמים בשנה, בהתאם לצרכי החברה. ועדת הביקורת משמשת גם כוועדה לבחינת הדוחות הכספיים וגם כוועדת תגמול.

ועדת השקעות
אילן בצרי - יו"ר ועדת השקעות - דח"צ
ישראל פיקהולץ -יו"ר דירקטריון
אייל בן יוסף - דירקטור
אורי אומיד - חבר ועדה
ג'ימי אשכנזי - חבר ועדה

 

ועדת השקעות מתכנסת אחת לחודש ולפחות 12 פעמים בשנה, בהתאם לצרכי החברה.

ועדת משאבים
נירה דרור - דירקטורית
אמיר תמרי - דח"צ

 

ועדת משאבים מתכנסת לפי הצורך.

ועדת ניהול הון, סולבנסי וניהול סיכונים
ישראל פיקהולץ – יו"ר ועדת ניהול הון, יישום סולבנסי 2 וניהול סיכונים
יחזקאל דסקל – דח"צ
נירה דרור – דירקטורית
רענן כהן - דח"צ

 

ועדת ניהול הון, יישום סולבנסי 2 וניהול סיכונים מתכנסת לפחות פעמיים בשנה, בהתאם לצרכי החברה.

ועדת איתור
אמיר תמרי – יו"ר ועדת איתור, דח"צ
ישראל פיקהולץ – יו"ר דירקטוריון
יחזקאל דסקל -דח"צ

 

ועדת איתור מתכנסת לפי הצורך.