תפריט תפריט חיפוש חיפוש
כניסת סוכנים כניסת סוכנים נגישות

דירקטוריון וועדותיו

דירקטוריון
ישראל פיקהולץ - יו״ר
אייל בן יוסף - דירקטור
אמיר תמרי – דירקטור חיצוני
נירה דרור – דירקטורית
צפריר הולצבלט - דירקטור חיצוני
פרופ' זיו רייך – דירקטור חיצוני
שמואל שורץ – דירקטור

 

הדירקטוריון מתכנס לפחות 12 פעמים בשנה, בהתאם לצרכי החברה.

ועדת ביקורת
אמיר תמרי - יו״ר ועדת הביקורת
צפריר הולצבלט - דירקטור חיצוני
נירה דרור - דירקטורית
פרופ' זיו רייך - דירקטור חיצוני

 

ועדת הביקורת מתכנסת לפחות שש פעמים בשנה, בהתאם לצרכי החברה.

ועדת השקעות
פרופ' זיו רייך - יו"ר, דירקטור חיצוני
אורי אומיד - חבר ועדה
ג'ימי אשכנזי - חבר ועדה
אייל בן יוסף - חבר ועדה
אודי רוזנברג - חבר ועדה

 

ועדת השקעות מתכנסת אחת לחודש ולפחות 12 פעמים בשנה, בהתאם לצרכי החברה.

ועדת סולבנסי 2
ישראל פיקהולץ - יו"ר הוועדה
נירה דרור - חברת וועדה
צפריר הולצבלט - חבר וועדה

 

ועדת סולבנסי 2 מתכנסת בהתאם לצרכי החברה.