דלג לתפריט הנגישות
מוקד טלפוני
לאיזור האישי כניסת סוכנים נגישות

דירקטוריון וועדותיו

דירקטוריון
ישראל פיקהולץ - יו״ר
אייל בן יוסף - דירקטור
אמיר תמרי – דח"צ
נירה דרור – דירקטורית
יחזקאל דסקל - דח"צ
פרופ' זיו רייך – דח"צ
אילן בצרי -דח"צ

 

הדירקטוריון מתכנס לפחות 12 פעמים בשנה, בהתאם לצרכי החברה.

ועדת ביקורת
אמיר תמרי - יו״ר ועדת הביקורת, דח"צ
יחזקאל דסקל - דח"צ
נירה דרור - דירקטורית
פרופ' זיו רייך - דח"צ
אילן בצרי -דח"צ

 

ועדת הביקורת מתכנסת לפחות 12 פעמים בשנה, בהתאם לצרכי החברה. ועדת הביקורת משמשת גם כוועדה לבחינת הדוחות הכספיים וגם כוועדת תגמול.

ועדת השקעות
פרופ' זיו רייך - יו"ר ועדת השקעות, דירקטור חיצוני
אייל בן יוסף - דירקטור
אורי אומיד - חבר ועדה
ג'ימי אשכנזי - חבר ועדה

 

ועדת השקעות מתכנסת אחת לחודש ולפחות 12 פעמים בשנה, בהתאם לצרכי החברה.

ועדת ניהול הון ויישום סולבנסי 2
ישראל פיקהולץ - יו"ר סולבנסי 2, יו"ר הדירקטוריון
נירה דרור - דירקטורית

 

ועדת ניהול הון ויישום סולבנסי 2 מתכנסת לפי הצורך.

ועדת איתור
אמיר תמרי - יו"ר ועדת איתור, דח"צ
ישראל פיקהולץ - יו"ר הדירקטוריון
פרופ' זיו רייך - דח"צ

 

ועדת איתור מתכנסת לפי הצורך 

ועדת משאבים
פרופ' זיו רייך - יו"ר ועדת משאבים, דח"צ
נירה דרור - דירקטורית
אמיר תמרי - דח"צ

 

ועדת משאבים מתכנסת לפי הצורך.

ועדת ניהול סיכונים
יחזקאל דסקל -יו"ר ועדת ניהול סיכונים, דח"צ
פרופ' זיו רייך -דח"צ
ישראל פיקהולץ יו"ר הדירקטריון

 

ועדת ניהול סיכונים מתכנסת לפחות פעמיים בשנה, בהתאם לצרכי החברה.