תפריט תפריט חיפוש חיפוש
איזור אישי איזור אישי כניסת סוכנים נגישות
מוקד טלפוני

דירקטוריון וועדותיו

דירקטוריון
ישראל פיקהולץ - יו״ר
אייל בן יוסף - דירקטור
אמיר תמרי – דירקטור חיצוני
נירה דרור – דירקטורית
צפריר הולצבלט - דירקטור חיצוני
פרופ' זיו רייך – דירקטור חיצוני
שמואל שורץ – דירקטור

 

הדירקטוריון מתכנס לפחות 12 פעמים בשנה, בהתאם לצרכי החברה.

ועדת ביקורת
אמיר תמרי - יו״ר ועדת הביקורת
צפריר הולצבלט - דירקטור חיצוני
נירה דרור - דירקטורית
פרופ' זיו רייך - דירקטור חיצוני

 

ועדת הביקורת מתכנסת לפחות שש פעמים בשנה, בהתאם לצרכי החברה.

ועדת השקעות
פרופ' זיו רייך - יו"ר, דירקטור חיצוני
אורי אומיד - חבר ועדה
ג'ימי אשכנזי - חבר ועדה
אייל בן יוסף - חבר ועדה
שמואל שורץ - חבר ועדה

 

ועדת השקעות מתכנסת אחת לחודש ולפחות 12 פעמים בשנה, בהתאם לצרכי החברה.

ועדת ניהול הון ויישום סולבנסי 2
ישראל פיקהולץ - יו"ר הועדה
נירה דרור - חברת ועדה
צפריר הולצבלט - חבר ועדה

 

ועדת ניהול הון ויישום סולבנסי 2 מתכנסת בהתאם לצרכי החברה.