האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies ועל מדיניות הפרטיות המעודכנת יש ללחוץ כאן.
סגור
דלג לתפריט הנגישות
מוקד טלפוני
לאיזור האישי כניסת סוכנים נגישות

הקוד האתי

מערכת כללי התנהגות הנדרשים מנושאי המשרה בחברה ומעובדיה

קוד אתי להתנהגות עסקית

 

ש. שלמה חברה לביטוח בע"מ פועלת להטמעת התנהגות עסקית ערכית וראויה של עובדיה ונושאי המשרה שלה במסגרת מילוי תפקידם בחברה.

בהתאם לכך, הוחלט על ידי דירקטוריון החברה לאמץ מערכת כללי התנהגות, קוד אתי, הנדרשים מנושאי המשרה בחברה ומעובדיה.

הקוד האתי מגבש נורמות המיועדות להביא ליצירת תרבות ארגונית נאותה, אשר תחזק את הקשר בין עובדי החברה לבין עצמם ותבסס יחסי אמון, אמינות ויושרה בין החברה לבין בעלי מניותיה, לקוחותיה, ספקיה ונותני השירותים שלה.

דירקטוריון החברה מאמין כי הקוד האתי יחזק את הבנת העובדים באשר לחשיבות כללי התנהגות ראויה וערכית, את הבהירות של גישת החברה לנושאים אלה ויוסיף לאמינות החברה בקרב הציבור הרחב.

 

 

מידע נוסף - מונגש