האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies ועל מדיניות הפרטיות המעודכנת יש ללחוץ כאן.
סגור
דלג לתפריט הנגישות
מוקד טלפוני
לאיזור האישי כניסת סוכנים נגישות

חובות בעייתיים

קווים מנחים לטיפול בחובות

דירקטוריון החברה אישר מסגרת של קווים מנחים לקיומה של בקרה שוטפת אחר מצב חוב, לזיהוי מוקדם של כשלים במשך חיי חוב ולזיהוי חובות בעייתיים.
בהתאם לדרישות הוראות הדין ובכללם חוזר גופים מוסדיים 2009-9-7 "טיפול בחובות בעייתיים ופעולות גופים מוסדיים לגביית חוב" וחוזר גופים מוסדיים 2015-9-34 תיקון הוראות החוזר המאוחד פרק - 4 ניהול נכסי השקעה (ועדת אשראי פנימית, בקרת השקעות וטיפול בחובות - בעייתיים), אישר דירקטוריון החברה קווים מנחים לקיום בקרה שוטפת לזיהוי מוקדם של כשלים במהלך חיי חוב ולזיהוי חוב בעייתי.