האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies ועל מדיניות הפרטיות המעודכנת יש ללחוץ כאן.
סגור
דלג לתפריט הנגישות
מוקד טלפוני
לאיזור האישי כניסת סוכנים נגישות

טיפול בתביעה

ביטוח עסקים

הנחיות להגשת תביעה בעסקים

 

ככלל, אנו ממליצים לך לפנות לסוכן הביטוח שלך בטרם הגשת התביעה על מנת לקבל הכוונה ולמצות את זכויותיך.

עם היוודע לך על נזק,  יש למלא טופס תביעה- נזקי רכוש דירה / עסקים ולצרף את המסמכים הרלוונטיים הנדרשים .

את הטופס ניתן למלא גם באופן מקוון.

את טופס התביעה שמלאת בצירוף המסמכים הנדרשים, ניתן לשלוח אלינו באחד מהאופנים הבאים :

  • באמצעות סוכן הביטוח שלך
  • באמצעות דואר ישראל לכתובת דרך שלמה שמלצר פינת מרטין גהל 10 פ"ת קריית אריה 4951245  
  • לכתובת דוא"ל : dirot@shlomo-bit.co.il
  • לפקס מספר : 03-7791038
  • BITI- באמצעות SMS / ווטס אפ 052-9993580
     
  • יודגש ,כי אין בהנחיות אלו, בכדי להוות הכרה בכיסוי הביטוחי ואו בחבות ואו בנזק הנטען.

תהליך יישוב התביעה לאחר הגשת הטפסים והמסמכים

עם קבלת ההודעה ובמידת הצורך , ימונה שמאי מטעמנו שמאי ו/או מומחה אחר לבדיקת נסיבות האירוע והיקף הנזק, אשר יתאם מולך מועד לביצוע הבדיקה.

בחלק מהמקרים נבקש ממך להעביר לנו מסמכים וא/ו פרטים נוספים לצורך הטיפול בתביעתך.

לאחר קבלת דוח השמאי ומסמכים נוספים, בהתאם לצורך, תיבדק זכאותך לקבלת פיצוי בהתאם לתנאי הפוליסה שברשותך. סכום התגמולים ישולם לך באמצעות סוכן הביטוח שלך תוך זמן סביר מהמועד בו נקבל את כל המסמכים הדרושים לבירור התביעה.

באפשרותך להתעדכן במצב הבקשה שלך בכל עת, בכל אחת מהדרכים הבאות :

באמצעות סוכן הביטוח שלך

באזור המידע האישי באתר שלמה ביטוח

באמצעות מוקד שירות הלקוחות של שלמה ביטוח בטלפון :  3739*

BITI- באמצעות SMS / ווטס אפ 052-9993580