האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies ועל מדיניות הפרטיות המעודכנת יש ללחוץ כאן.
סגור
דלג לתפריט הנגישות
מוקד טלפוני
לאיזור האישי כניסת סוכנים נגישות

טיפול בתביעה

הנחיות ופירוט הליך בירור ויישוב התביעה

הביטוחים שלנו :


הנחיות לטיפול בתביעה ודרכי התקשרות 

 

תובע יקר,

שלמה חברה לביטוח (להלן: "חברת הביטוח ") מתכבדת להציג בפניך פירוט הליך בירור ויישוב התביעה אשר חל באחד מענפי הביטוח הבאים: ביטוח תאונות אישיות; ביטוח לפי דרישות פקודת ביטוח רכב מנועי (ביטוח חובה) ; ביטוח רכב מנועי – רכוש (מקיף וצד שלישי) וביטוח דירות.

עם קרות מקרה ביטוח, עליך להודיע לחברת הביטוח, באמצעות סוכן הביטוח או באופן ישיר, ע"י משלוח טופס הודעה באמצעות :

 

1. דואר אלקטרוני בהתאם למחלקה המתאימה:

מבוטח רכב רכוש                פקס: 03-5653400     דואר אלקטרוני : mokedtv@shlomo-bit.co.il

צדי ג'                                 פקס: 03-5653445     דואר אלקטרוני : mokedg@shlomo-bit.co.il  

חובה                                 פקס: 03-6032693     דואר אלקטרוני : tviot.hova@shlomo-bit.co.il  

תאונות אישיות                    פקס: 03-6032693     דואר אלקטרוני: tviot_ti@shlomo-bit.co.il

דירות                                 פקס: 03-7791038     דואר אלקטרוני: dirot@shlomo-bit.co.il

 

2.  דואר ישראל

לכבוד:       שלמה חברה לביטוח בע"מ מחלקת תביעות היצירה 22 קרית אריה פתח תקווה 49512.

 

בסמוך למועד קבלת התביעה, תישלח לתובע מערכת הכללים בצירוף משלוח מכתב דרישת מסמכים אשר מפרט את המסמכים הנדרשים לצורך בירור התביעה, וכן יפורטו המסמכים אשר התקבלו ומועד קבלתם.

לידיעתך, כל עיכוב במסירת המסמכים הנדרשים לחברת הביטוח עלול לגרום לעיכוב בבירור התביעה.

חברת הביטוח תיישב תביעה על בסיס המידע המעודכן או הרלבנטי ביותר שיש ברשותה, וזאת בתוך 30 ימים מיום קבלת המסמכים הדרושים. בהתאם לנסיבות העניין תשלח לתובע הודעת תשלום/ הודעת תשלום חלקי/ הודעת פשרה/ הודעת דחיה. ההודעה תנומק בהתאם לחוזר גופים מוסדיים 2016-9-9 "בירור ויישוב תביעות וטיפול בפניות ציבור".

ככל שהנך עוסק מורשה ו/או חברה בע"מ, יקוזז מסכום התשלום רכיב המע"מ.

ככל שקיים לתובע חוב לחברת הביטוח, היא רשאית לקזז מתגמולי הביטוח להם זכאי התובע חוב זה.

בהתאם לדין וכפוף להוראותיו - תקופות התיישנות לצורך הגשת תביעה הינה למבוטח החברה 3 שנים ממועד האירוע ולתובע צד שלישי הינה 7 שנים מהמועד האמור. עצם הגשת הדרישה אינה עוצרת את מרוץ התקופה, רק הגשת תביעה לבית משפט עושה כן.

באפשרותך להשיג על החלטת חברת הביטוח בכל אחת מהדרכים הבאות:

1.  פניה אל הממונה לפניות הציבור בחברתנו -

בדואר אלקטרוני  pz@shlomo-bit.co.il  או בפקס שמספרו 03-5653470 או במשרדה הראשי של החברה לידי מחלקת פניות הציבור מרח' היצירה 22 קרית אריה, פתח תקווה 49512 .

2. ערכאה שיפוטית

3. פניה אל המפקח על הביטוח היחידה לפניות הציבור מרח' קפלן 1 ת.ד 59131 ירושלים – טלפון 3002* פקס- 02-5695352 .

 

 

למעבר למדריך להגשת תביעה - לחץ כאן

למעבר לאזור טפסי תביעות - לחץ כאן

  להרחבה: (לחיצה על הקישורים הבאים)

  במקרה בו הרכב הוכרז כאובדן להלכה / גמור

  במקרה של גניבת רכב

  הנחיות לתובע צד ג'

  תביעות ביטוח דירה

  תביעות נזקי מים

  במקרה של נזק לצד שלישי בדירה

   

  במקרה בו הרכב הוכרז כאובדן להלכה / גמור

  יש להעביר בנוסף למצוין מעלה את המסמכים הבאים:

  • ככל שקיים שיעבוד על הרכב יש לפעול לקבלת הנחיות לתשלום מהמשעבד.
  • ככל שקיים עיקול על הרכב יש לדאוג להסירו באופן מיידי , לצורך תחילת הטיפול בתביעה.
  • ייפוי כח מקןרי החתום על ידי בעל הרכב – לעשות קישור למסמך
  • טופס הסכמה למסירת מידע ממשרד הרישוי לקבלת שאילתא 03 ושאילתא 04  קישור למסמך
  • טופס הסכמה לגרירת הרכב /פינוי חפצים וקבלת מפתחות הרכב קישור למסמך

  במקרה של גניבת רכב

  יש להעביר את המסמכים הבאים:

  • הודעה טלפונית מיידית על גניבת הרכב-, וקישור למספר הטלפון של מוקד שלמה
  • קבלת הודעה בכתב ללא דיחוי על האירוע –מצורף בתחתית הדף ב"מידע נוסף".
  • אישור משטרה בדבר  גניבת הרכב
  • רישיון רכב מקורי
  • מפתחות הרכב (כולל מפתח רזרבי) שלטים
  • טופס הסכמה למסירת מידע חתום על ידי המבוטח- קישור למסמך
  • ייפוי כח מקורי להעברת בעלות חתום כדין על ידי בעל הרכב
  • ככל שקיים שיעבוד בפוליסה  יש לפעול לקבלת הנחיות לתשלום מהמשעבד,
  • ככל שקיים שיעבוד על הרכב יש לפעול לקבלת הנחיות לתשלום מהמשעבד.
  • אישור עבר ביטוחי ל3 שנים קודמות (ככל שהרכב לא היה מבוטח בחברתנו)

  עם קבלת המסמכים הדרושים יחל הטיפול בתביעתך, הכולל בדיקת כיסוי ביטוחי וביצוע בקרת שמאות במקרה הצורך.

  אנו נפעל לתשלום התביעה בהקדם האפשרי, ביעילות, מקצועיות וענייניות וזאת עד 30 יום ממועד קבלת מלוא המסמכים הנדרשים לטיפול בתביעתך.

   הודעה על התשלום ופירוט רכיבי התשלום תישלח בצירוף ההמחאה.

  באתר האינטרנט של החברה ניתן למצוא, בין היתר, מעקב אחר התביעה ופירוט השלב בו נמצא הטיפול בתביעתך  לבדיקת סטטוס תביעתך. 

  הגנה משפטית בתביעות תעבורה

  ללא שינוי מהפורמט הקיים.

  התיישנות 

  עפ"י חוק חוזה הביטוח, התשמ"א 1981, תקופת ההתיישנות של תביעה לתגמולי ביטוח היא 3 שנים ממועד קרות מקרה הביטוח. עצירת מרוץ ההתיישנות מתקיימת ע"י הגשת תביעה לבית משפט. 

   

  הנחיות לתובע צד ג'

  נגרם לך נזק ע"י רכב המבוטח בשלמה חברה לביטוח?

  תיקון במוסך הסדר

  באפשרותך לתקן את רכבך במוסך הסדר של חברתנו, בכפוף לקבלת אישור  מאת חברתנו.

  מוסכי ההסדר הינם מוסכים שנבחרו על ידנו בקפידה, מתוך מטרה לתת ללקוחות החברה טיפול מקצועי ומהיר.

  בדרך זו התשלום יבוצע ישירות על ידי חברתנו למוסך, ללא צורך במימון ביניים של הנזק על ידך (בכפוף למסירת המחאה דחויה ל 90 יום).

  יסופק לך רכב חליפי החל ממועד הכנסת הרכב למוסך.

  רשימת מוסכי הסדר

  רשימת שמאי חוץ (תקף עד ינואר 2017)

  במקרה בו בחרת באפשרות זו, עליך לצרף את המסמכים הבאים:

  • טופס בקשה להסדר צד ג' . עליך להקפיד למלא את כל הפרטים הנדרשים -מצורף בתחתית הדף ב"מידע נוסף".
  • צילום רישיון הרכב
  • אישור אי הגשת תביעה מקורי מחברת הביטוח שלך.
  • במידה ונגרמה ירידת ערך לרכבך או רכבך הוכרז כאובדן גמור או אובדן להלכה, נבקשך להעביר את עבר התביעות של הרכב ב 3 השנים האחרונות ולצרף דו"ח שמאי, בגין התאונות ככל שהיו בעבר.

  תיקון במוסך שאינו הסדר- עפ"י בחירתך

  במקרה בו נגרם לרכבך נזק באשמתו של מבוטח חברתנו, תוכל לתקן את רכבך במוסך לפי בחירתך ולתבוע מאתנו את החזר נזקך.לצורך בירור דרישתך ובירור חבותנו נבקשך להעביר לחברתנו מכתב דרישה מפורט ואת המסמכים כמפורט להלן:

  1. טופס הודעה על התאונה בו יצוינו הפרטים הבאים: תאריך אירוע, תיאור אירוע כולל תרשים, מספרי הרכבים המעורבים, פרטי הנהגים ברכבים כולל פרטי התקשרות וכתובות מעודכנים.
  2. חוות דעת של שמאי מוסמך בצרוף תצלומי נזק מקוריים.
  3. חשבוניות תיקון וקבלות מקוריות. בכל מקרה בו הנך זכאי להחזר מע"מ, באופן מלא או חלקי, עליך להמציא אישור מתאים משלטונות המע"מ / רואה חשבון.
  4. אישור אי הגשת תביעה מקורי מחברת הביטוח שלך.
  5. צילום רישיון רכב.
  6. צילום אישור משטרה, ככל שקיים.
  7. טופס הסכמה למסירת מידע ממשרד הרישוי על עברו של הרכב – קישור לטופס
  8. בכל מקרה בו הנך תובע ירידת ערך או את ערכו של הרכב (במקרה של אובדן גמור או אובדן להלכה) נבקשך להמציא לחברתנו את עבר התביעות של הרכב ל־ 3 השנים האחרונות מהמבטח הרלוונטי באותן שנים, וככל שאירעו תאונות נוספות בעבר, נבקשך לצרף את דו"ח השמאי הרלבנטי לכל תאונה.

  עם קבלת מלוא המסמכים הנדרשים אנו נבחן את דרישתך וחבותנו ונפעל ככל הדרוש לתשלום תביעתך ככל שתמצא זכאי לכך, וזאת תוך 30 יום ממועד קבלת מלוא המסמכים,  ככל שמבוטחנו לא התנגד לתשלום תביעתך וזאת עפ"י סעיף 68 לחוק חוזה הביטוח. התשמ"א 1981.

   

  התיישנות 

  עפ"י חוק חוזה הביטוח, התשמ"א- 1981, תקופת ההתיישנות של תביעה לתגמולי ביטוח לצד שלישי היא 7 שנים ממועד קרות מקרה הביטוח. עצירת מרוץ ההתיישנות מתקיימת רק ע"י הגשת תביעה לבית משפט. 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  תביעות ביטוח דירה

  אירעה פריצה או גניבה ונגרם נזק ו/או רכושך נגנב?

  בכוונתנו להעניק לך את הטיפול המקצועי והמסור ביותר וללוות אותך לכל אורך הדרך עד לסיום הטיפול בתביעה.

  במקרה בו הנזק נגרם באשמת צד שלישי

  במקרה של שריפה/נזק  שנגרמו באשמת צד שלישי ו/או עקב רשלנותם, באפשרותך לפעול באחת מהדרכים המפורטות להלן:

  א. לתבוע את הנזקים שנגרמו לך, ישירות מהצד השלישי אשר גרם לנזק ולבקש מחברתנו אישור אי הגשה.   במקרה בו תבחר באפשרות זו, אזי לא תרשם לחובתך תביעה בפוליסה ולא תחוייב בתשלום השתתפות עצמית כנדרש עפ"י לתנאי הפוליסה.

  ב. באפשרותך לתבוע את הנזקים שנגרמו לך על ידי הפעלת הפוליסה בחברתנו.   במקרה ותבחר באפשרות זו, יהיה עליך לשאת בתשלום השתתפות עצמית ו/או כינון  בהתאם לתנאי הפוליסה.

  הפעלת פוליסת הביטוח בחברתנו

  בכל מקרה בו אירע נזק לדירתכם, אירעה פריצה או גניבה ו/או רכושכם נגנב, אנו נפעל למתן שירות מהיר, יעיל וענייני. לצורך הטיפול בתביעתכם נבקשכם לפעול ולהעביר לחברתנו את המסמכים הנדרשים, כמפורט להלן:

  1. נבקשך לדווח באופן מיידי על האירוע. אנו ממליצים לפנות לסוכן הביטוח מטעמכם לקבלת ייעוץ והסבר להליך התביעה.
  2. יש לפתוח תביעה בחברתנו באמצעות מוקד התביעות – לינק לטלפון/ לינק לתיבה ייעודית לתביעות דירות. בעת פתיחת התביעה חובה לציין את תאריך האירוע, מס' הפוליסה, שם המבוטח, תאור האירוע, פרטי התקשרות עדכניים (כתובת וטלפון) במידה וישנה מעורבות של צד שלישי יש לציין את פרטיו.
  3. עם קבלת ההודעה בחברתנו אנו נמנה שמאי חיצוני לצורך הערכת גובה הנזק. השמאי יערוך שומה מתאימה בהתאם לשיקול דעתו המקצועי. חוות הדעתתועבר לחברתנו והעתק ממנה יישלח אליך. תשלום שכר הטרחה של השמאי ישולם על ידי חברתנו.
  4. עם קבלת מלוא המסמכים הנדרשים, כמפורט להלן, ובדיקת חבותנו והכיסוי הביטוחי, אנו נפעל לתשלום תביעתך עד 30 יום ממועד קבלת המסמך האחרון.
  5. עפ"י חוק חוזה הביטוח, התשמ"א 1981, תקופת ההתיישנות של תביעת מבוטח לתגמולי ביטוח היא 3 שנים ממעוד קרות מקרה הביטוח. עצירת מרוץ ההתיישנות מתקיימת רק ע"י הגשת תביעה לבית משפט. 

  להלן רשימת המסמכים הנחוצים לבירור התביעה ביעילות ומהירות

  • טופס הודעה מפורט ומלא – מצורף בתחתית הדף ב"מידע נוסף".
  • אישור משטרה
  • קבלות רכישה של הרכוש שניזוק או דו"ח סקר אחרון במידה וקיים.
  • אסמכתאות בדבר תיקון הנזק או הצעות תיקון.
  • במקרה של שריפה - אישור מכבי אש.
  • אישור אי הגשה במידה ויש למבנה הניזוק גם פוליסת מבנה וגם פוליסת משכנתא.

   

  תביעות נזקי מים

   

  כתב שירות - פניה לחברת פמי או ש.כ.ל:

  כאשר מדובר בנזק מים אשר נגרם לרכושך, יש לבדוק בדף הרשימה המצורף לפוליסת הביטוח שלך את סוג הכיסוי אשר נרכש על ידך במועד עשיית הביטוח.
  התיקון יבוצע על ידי החברה ששמה מפורט בדף הרשימה, לא יינתן כיסוי ביטוחי לתיקון אשר נעשה ע״י בעל מקצוע אשר מונה על ידך ישירות.

  לכן במקרה בדירתך נגרם נזק מים נבקשך לפנות באופן ישיר לאחד מהמוקדים המצויינים ולדווח להם על האירוע. עם קבלת הדיווח יישלח על ידם שרברב למקום האירוע והמשך הטיפול בתביעתך יבוצע על ידם.

  לנוחיותך, מספרי הטלפון של מוקדי השירות:

  חברת פמי – 03-5688182
  חברת ש.כ.ל – 8888*

   

  שרברב פרטי:

  בכל מקרה בו נרכש כיסוי של תיקון נזקי מים באמצעות שרברב פרטי, נבקשך לפנות למוקד הטלפוני של  חברתנו. מספר הטלפון של המוקד: 03-7181444.  עם קבלת הדיווח, תיפתח תביעה חדשה בחברתנו ויישלח שמאי למקום האירוע.

  לצורך ייעול הטיפול בתביעתך נבקשך לציין בעת פתיחת התביעה את מלוא הנתונים הרלבנטיים:
  תאריך האירוע, שם המבוטח, מספר הפוליסה, תיאור האירוע ופרטי צד ג׳ (ככל שקיים).

   

  במקרה של נזק לצד שלישי בדירה

  במקרה בו נגרם לך נזק על ידי מבוטחנו , הקשורה לדירתו,  עליך לפנות למבוטחנו על מנת שיגיש את דרישתך ישירות לחברתנו.

  ככל שברשותך פרטי מבוטחנו (פרטים אישיים ומספר הפוליסה) באפשרותך לפנות ישירות לחברתנו ולדווח בדבר האירוע לדוא"ל mokedsd@shlomo-bit.co.il או פקס 03-6427520

  על הדיווח לכלול את הפרטים הבאים:

  • תאריך האירוע, מיקום מדויק בו אירע המקרה, תיאור אופן התרחשות האירוע, ציון שמות עדים לאירוע, האחריות המיוחסת למבוטחנו לאירוע,  והנזק שנגרם כתוצאה מהאירוע
  • קישור לטופס הודעה
  • אסמכתאות בעניין הנזק שנגרם ונסיבות האירוע.
  • ככל שנגרם נזק גוף נבקשך להעביר : טופס ויתור סודיות רפואית, תצלום תיעוד רפואי, תלושי שכר של 3 חודשים אחרונים.

  אנו נפעל לבירור תביעתך בענייניות ומקצועיות וזאת תוך 30 ימים ממועד קבלת המסמכים בחברתנו ובכפוף לקיום כיסוי ביטוחי של מבוטחנו לאירוע הנטען.