האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies ועל מדיניות הפרטיות המעודכנת יש ללחוץ כאן.
סגור
דלג לתפריט הנגישות
מוקד טלפוני
לאיזור האישי כניסת סוכנים נגישות

שלמה HOME

ביטוח דירה להגן על הבית

הביטוחים שלנו :


ביטוח כל הסיכונים

ביטוח "כל הסיכונים" מרחיב את טווח הכיסוי של ביטוח התכולה הרגיל, בהתאם לתנאי הפוליסה, לכיסוי נזקים, שנגרמו מכל סיבה שהיא, לחפצים יקרי ערך כתכשיטים, מצלמות, כלי כסף וזהב, ועוד.

התנאי לעריכת ביטוח "כל הסיכונים" הוא הצגת חשבונית רכישה ו/או אסמכתא של מעריך מומחה הכוללת הערכת שווי.  

הביטוח מכסה נזקים שנגרמו לפריטים המבוטחים בהיותם בחזקת המבוטח, בתוך הדירה ומחוצה לה - בכל שטחי מדינת ישראל, וניתן להרחיבו גם למצבים של שהיה בחו"ל.

 

ביטוח ערך הקרקע – שווי שוק

במקרה של נזק טוטאלי (מעל 70%) כתוצאה מרעידת אדמה, דייר המעוניין לבנות מחדש את דירתו, עלול למצוא את עצמו תלוי בהסכמת שכניו לבניית הבניין כולו. הדבר דומה למצב בו אדם הגר בקומה עליונה, תלוי בהסכמת שכניו, לקומם תחילה את יסודות הבניין וקומותיו התחתונות.

הרחבת ביטוח זו נועדה בכדי לפתור בעיה זו והיא מאפשרת לדייר המבוטח לקבל את שווי השוק של דירתו ולרכוש באמצעותו דירה שוות ערך, במקום אחר.

ניתן להרחיב את כיסוי הביטוח גם לסיכונים נוספים כמו התפוצצות של בלון גז.

ביטוח ערך הקרקע הינו ביטוח ייחודי בכך שבקרות מקרה ביטוח הוא מיטיב את מצבו של המבוטח, לעומת מצבו, ערב קרות המקרה, מאחר והמבוטח מקבל גם את שווי ערך הקרקע וגם שומר על כל זכויותיו בנכס הקיים.

מתוך רצון לקדם את המודעות לביטוח חשוב זה ביטוח "שווי שוק" לערך הקרקע של שלמה ביטוח, נמכר, דרך הסוכנים שלנו, במחירים אטרקטיביים.

ביטוח צד שלישי

ביטוח צד שלישי מעניק למבוטח ולבני ביתו הגנה למקרים בהם, כתוצאה מרשלנות, נגרם נזק גוף או רכוש לצד שלישי, בשטח מדינת ישראל. לדוגמה: הביטוח מכסה את חבותו של המבוטח במקרים בהם אורח או נותן שירותים, נפגע בעת ביקור בדירתו, לרבות נזקי נפילה והחלקה ונזקים מנשיכת כלב שאינו מזן המוגדר כמסוכן, כל עוד שנגרמו בשל רשלנות המבוטח ובני ביתו.  

מסלול לשוכרי דירות

מסלול ביטוח זה מיועד להגן על שוכרי דירות מעלויות תיקון נזקים שנגרמו למבנה הדירה, מאחר והם מחויבים, בחוזה השכירות, לשמור על תקינותו.
המסלול המיוחד נותן פתרון ביטוחי לשוכרי דירות ניתן לבטח במסגרתו גם את המבנה וגם את התכולה. כמו כן ניתן להוסיף לביטוח סעיף אחריות צולבת, המקנה כיסוי לנזקים הנגרמים לצד שלישי בשל רשלנות בעל הדירה או השוכר, וכן סעיף ויתור על זכות השיבוב, המונע מהשוכר והמשכיר להגיש תביעות הדדיות, זה כנגד זה, במקרה ונגרם נזק לדירה או לתכולתה.

הרחבת ביטוח חבות מעבידים לעובדי משק בית

הרחבה זו מכסה נזקי גוף שנגרמו לעובדים במשק הבית כגון: גנן, מנקה ומטפלת, במהלך, תוך כדי ועקב עבודתם, במהלך תקופת הביטוח. הביטוח מכסה מקרים של פציעה, מחלה ומוות והוא מעניק שכבת הגנה נוספת, מעבר לביטוח הלאומי, לו המעסיק מחויב בחוק.

ביטוח סיכוני מים ונוזלים אחרים

נזקי מים וצנרת הם מסוג הנזקים הנפוצים ביותר הנגרמים למבנה הדירה ובמקרים רבים נזקים אלו גורמים גם לנזקי תכולה משמעותיים.
ניתן לרכוש הרחבה לביטוח נזקי מים וצנרת, הן כחלק מביטוח המבנה, הן כחלק מביטוח התכולה והן במשולב.
ביטוח נזקי מים וצנרת (מבנה) – מכסה נזקים שנגרמו למבנה בשל נזילות והצפות כתוצאה מפיצוץ או סתימה בצנרת, דליפות ממערכות האינסטלציה, חימום המים או ההסקה. בעת רכישת הביטוח ניתן לבחור בין שתי חלופות: ביצוע התיקונים על ידי שרברב פרטי ו / או על ידי שרברב בהסדר מטעם חברת הביטוח.