האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies ועל מדיניות הפרטיות המעודכנת יש ללחוץ כאן.
סגור
דלג לתפריט הנגישות
מוקד טלפוני
לאיזור האישי כניסת סוכנים נגישות

טיפול בתביעה

הנחיות ופירוט הליך בירור ויישוב התביעה

הנחיות לטיפול בתביעה ודרכי התקשרות 

 

תובע יקר,

שלמה חברה לביטוח (להלן: "חברת הביטוח ") מתכבדת להציג בפניך פירוט הליך בירור ויישוב התביעה אשר חל באחד מענפי הביטוח הבאים: ביטוח תאונות אישיות; ביטוח לפי דרישות פקודת ביטוח רכב מנועי (ביטוח חובה) ; ביטוח רכב מנועי – רכוש (מקיף וצד שלישי) וביטוח דירות.

עם קרות מקרה ביטוח, עליך להודיע לחברת הביטוח, באמצעות סוכן הביטוח או באופן ישיר, ע"י משלוח טופס הודעה באמצעות :

 

1. דואר אלקטרוני בהתאם למחלקה המתאימה:

 

 

פתיחת תביעות למבוטח                             דוא"ל : opent@shlomo-bit.co.il

בירורים והשלמת מסמכים לתביעות מבוטח   דוא"ל : mokedtv@shlomo-bit.co.il

פתיחת תביעות צד ג                                   דוא"ל : openg@shlomo-bit.co.il

בירורים והשלמת מסמכים לתביעות צד ג      דוא"ל : mokedg@shlomo-bit.co.il

פתיחת תביעה לגניבה                                דוא"ל : gneva@shlomo-bit.co.il

פתיחת תביעת דירות ורכוש, עסקים             דוא"ל : dirot@shlomo-bit.co.il

פתיחת תביעת נזקי צנרת                           דוא"ל : wd@shlomo-bit.co.il

פתיחת תביעת תאונות אישיות                     דוא"ל : Tviot_ti@shlomo-bit.co.il

פתיחת תביעת גוף חובה                             דוא"ל : Tviot.hova@shlomo-bit.co.il

 

 

 

 

2.  דואר ישראל

לכבוד:       שלמה חברה לביטוח בע"מ מחלקת תביעות מרטין גהל 10 קרית אריה פתח תקווה 4951245.

 

בסמוך למועד קבלת התביעה, תישלח לתובע מערכת הכללים בצירוף משלוח מכתב דרישת מסמכים אשר מפרט את המסמכים הנדרשים לצורך בירור התביעה, וכן יפורטו המסמכים אשר התקבלו ומועד קבלתם.

לידיעתך, כל עיכוב במסירת המסמכים הנדרשים לחברת הביטוח עלול לגרום לעיכוב בבירור התביעה.

חברת הביטוח תיישב תביעה על בסיס המידע המעודכן או הרלבנטי ביותר שיש ברשותה, וזאת בתוך 30 ימים מיום קבלת המסמכים הדרושים. בהתאם לנסיבות העניין תשלח לתובע הודעת תשלום/ הודעת תשלום חלקי/ הודעת פשרה/ הודעת דחיה. ההודעה תנומק בהתאם לחוזר גופים מוסדיים 2016-9-9 "בירור ויישוב תביעות וטיפול בפניות ציבור".

ככל שהנך עוסק מורשה ו/או חברה בע"מ, יקוזז מסכום התשלום רכיב המע"מ.

ככל שקיים לתובע חוב לחברת הביטוח, היא רשאית לקזז מתגמולי הביטוח להם זכאי התובע חוב זה.

בהתאם לדין וכפוף להוראותיו - תקופות התיישנות לצורך הגשת תביעה הינה למבוטח החברה 3 שנים ממועד האירוע ולתובע צד שלישי הינה 7 שנים מהמועד האמור. עצם הגשת הדרישה אינה עוצרת את מרוץ התקופה, רק הגשת תביעה לבית משפט עושה כן.

באפשרותך להשיג על החלטת חברת הביטוח בכל אחת מהדרכים הבאות:

1.  פניה אל הממונה לפניות הציבור בחברתנו -

בדואר אלקטרוני  pz@shlomo-bit.co.il  או בפקס שמספרו 03-5653470 או במשרדה הראשי של החברה לידי מחלקת פניות הציבור מרח' מרטין גהל 10 קרית אריה, פתח תקווה 4951245 .

2. ערכאה שיפוטית

3. פניה אל המפקח על הביטוח היחידה לפניות הציבור מרח' קפלן 1 ת.ד 59131 ירושלים – טלפון 3002* פקס- 02-5695352 .

 

 

למעבר למדריך להגשת תביעה - לחץ כאן

למעבר לאזור טפסי תביעות - לחץ כאן