האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies ועל מדיניות הפרטיות המעודכנת יש ללחוץ כאן.
סגור
דלג לתפריט הנגישות
מוקד טלפוני
לאיזור האישי כניסת סוכנים נגישות

טיפול בתביעה

נזקי גוף תאונות דרכים

הנחיות בדבר הגשת תביעה בגין נזקי גוף – תאונת דרכים

מבוטח יקר,

ככל שנגרם לך נזק גוף בתאונת דרכים עליך לפנות למבטחת הרכב בו נהגת/נסעת. אם רכב זה מבוטח בש. שלמה חברה לביטוח בע"מ נבקשך לפעול בהתאם לכללים הבאים.

א.  נבקשך למלא טופס הודעה על תאונה

ב.  לטופס ההודעה נא צרף רשימת המסמכים הנדרשים ועל מנת שניתן יהיה לטפל בדרישתך ביעילות ובהקדם:

 1. רישיון נהיגה של הנהג תקף ליום אירוע התאונה.
 2.  אישור משטרה.
 3. דו"ח פינוי מד"א (במידה ובוצע פינוי כאמור).
 4. טופס ויתור על סודיות רפואית המופנה לש. שלמה חברה לביטוח בע"מ.
 5. תצהיר בריאות.
 6. אסמכתאות בדבר הוצאות נטענות.
 7. תיעוד רפואי.
 8. תעודות אי כושר.
 9. דו"ח שמאי ו/או קבלות על תיקונים אשר יש בהם להעיד על נזקים שנגרמו לרכב בעקבות התאונה.
 10. שלושה תלושי שכר של החודשים הקודמים לחודש התאונה (ככל שהנך עצמאי דו"ח רווח והפסד אחרון ודו"ח שומה לשנת האירוע).
 11. אישורי שכר לתקופת אי הכושר הנטענת ולחילופין אישור מעביד על היעדרות מעבודה.
 12. פירוט  התקבולים מהמוסד לביטוח לאומי בקשר עם התאונה.
 13. ככל שנקבעה לך דרגת נכות במוסד לביטוח לאומי נא צרף פרוטוקול הוועדה ומסקנותיה ולרבות תיעוד בדבר גובה הנכות שנקבעה.
 14. טופס הוראה לביצוע העברה בנקאית.

ג. את הדיווח בדבר תאונת הדרכים על נספחיו ניתן למסור באחת מן הדרכים הבאות:

 • דיווח לסוכן הביטוח שבאמצעותו רכשת את הפוליסה.
 • דיווח למחלקת תביעות גוף חובה של החברה בכתובת: רח' היצירה 22, פתח תקוה מיקוד 49512.
 • באמצעות פקס: 03-6032693.
 • באמצעות דואר אלקטרוני: tviot.hova@Shlomo-bit.co.il

תשובה בכתב תינתן בכל פנייה.

לרשותך  בנוסף מוקד טלפוני:   3739*

 

לצפייה במערכת הכללים לבירור ויישוב תביעת גוף