תפריט תפריט חיפוש חיפוש
איזור אישי איזור אישי כניסת סוכנים נגישות

קבלת מידע

אודות פוליסה קיימת

בהמשך לחוזר צירוף לביטוח 2016-1-7 באפשרותך לפנות לחברת שלמה חברה לביטוח בע"מ בכדי לבצע את אחת מהפעולות הבאות:

1. קבלת פרטים אודות פוליסות הביטוח הקיימות בחברתנו, לצורך התאמת הכיסוי הביטוחי בחברת הביטוח אליה פנית לצורך קבלת הצעת מחיר.
לצורך מתן מידע זה, עליך להעביר למייל הרשום מטה, את טופס ייפוי הכוח חתום, חברת הביטוח תעביר תוך 3 ימי עסקים את הפוליסות עליהן ביקשת להעביר מידע. יש לציין בפנייה את המייל להחזרת המידע.
לטופס ייפוי כוח לחץ כאן.
 

2. ביצוע ביטול פוליסה קיימת בחברתנו, וזאת על ידי הטופס הייעודי של בקשה לביטול החתום על ידך.
בפנייתך במייל יש לשלוח את המייל של חברת הביטוח לצורך אישור על קבלת המסמכים וביצוע הביטול.
לטופס בקשה לביטול פוליסה לחץ כאן.
 

 

כתובת אימייל לשליחת הטפסים : ombudsman@shlomo-bit.co.il